Obchodní podmínky


Dr. Cosmetic
Pavel Studýnka

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v obchodě provozovaném obchodní společností Dr. Cosmetic se sídlem Havířská 548, 66411 Zbýšov u Brna, IČ: 47437812.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky v platném znění.

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.drcosmetic.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena a vyobrazení zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodu nově formulovaného složení, či vnějšího vzhledu výrobku.

4. Způsoby platby, náklady na doručení

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na bankovní účet společnosti
Dr. Cosmetic. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní číslo faktury nebo objednávky.

Doprava zdarma je možná pouze při objednávce převyšující 2 000,-Kč.

5. Způsob doručení

U společnosti Dr. Cosmetic, je osobní vyzvednutí zboží možné pouze po předchozí dohodě s manažery nebo distributory Dr. Cosmetic.

Doručení zajišťuje Česká pošta. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu nebo sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu pracovní doby.

Doručení Českou poštou .

Při doručování Českou poštou bude balíček dopraven na místo určení do 24 hodin od odeslání. 

K doručování zásilky dochází následující pracovní den v případě objednávky do 14:00. V den expedice Vám bude emailem zaslána informace o čísle balíku, datu doručení a částce k úhradě. Výhodou je doručení přímo k Vašim rukám. V případě nepřítomnosti má být adresátovi balíku zanecháno „Oznámení o uložení zásilky“, kterou je možno následně vyzvednout do 7 dnů.

Balík na poštu:
Váš balíček bude připraven k vyzvednutí na Vámi vybrané pobočce České pošty následující pracovní den. Toto paltí rovněž v případě objednávky do 14:00. V den expedice Vám bude emailem zaslána informace o čísle balíku, datu doručení a částce k úhradě. Výhodou balíku na poštu je možnost výběru doručení přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete.
POZOR: Balík Vám nebude doručován domů, ale přímo na Vámi vybranou pobočku České pošty!
Ať už zvolíte kterýkoliv ze způsobů doručení, vždy platí následující:

Objednané zboží je expedováno do 1 pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu nebo mobilní telefon (pokud byl při odesílání objednávky uveden). Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.

Zboží je možno vyzvednout také v některém z výdejních míst.
V takovémto výdejním místě je nutno se kontaktovat s osobou uvedenou u každého výdejního místa a dohodnout se na termínu vydání zboží.
Za vyzvednutí zboží ve výdejním místě není žádný příplatek.

6. Dodací podmínky

Termín dodání:
Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 14:00, Vám doručíme zpravidla do druhého pracovního dne kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a v den objednání již odchází k zákazníkovi. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první
pracovní den, který po nich následuje. Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží:
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo na reklamaci.

7.Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

8.Vrácení zboží

Rozhodne- li se zákazník zrušit zadanou objednávku, je to možné pouze v době, než bude započato s expedicí této objednávky. Pokud se rozhodne odstoupit od smlouvy, prosíme o okamžité informování, v pozdější době již toto není možné. Proto je nutné aby zákazník nebo partner Dr. Cosmetic  ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Zboží nesmí mít porušený obal a musí být nepoužité. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

Dr. Cosmetic
Pavel Studýnka

Havířská 548
664 11 Zbýšov u Brna

Zboží je třeba vrátit na stejnou adresu, která je uvedena na zásilce, jako odesilatelská.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle

§ 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

9. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějšíchdodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve elektronické formě.

10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.10. 2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

 
   Vše o nákupu
   Spolupracujeme
Rychlý kontakt
  • Dr. Cosmetic - Pavel Studýnka
  • Havířská 548
  • 66411 Zbýšov u Brna
  • Email.: obchod@drcosmetic.cz
  • Tel.: +420 731 453 849
PFJ s.r.o., BIO kosmetika - Dr. Cosmetic - ekatalog.czBio kosmetika - ekatalog.cz